Voor al je vragen over seks

Regio Noord-Nederland - Asense

Regio Noord-Nederland - Asense

Asense is een voorlichtingsmethode voor asielzoekers door (ex-)asielzoekers over soa/hiv en seksuele gezondheid. De betrokkenheid van de doelgroep zelf staat voorop in de Asense methodiek; voorlichting door mensen die letterlijk en figuurlijk de taal spreken van de mensen aan wie ze de boodschap brengen. Erg belangrijk, zeker met een onderwerp als seksualiteit, wat in veel landen en culturen een beladen en gevoelig onderwerp is.

Waarom Asense?
Onderstaande tabel geeft een beeld van het percentage gevonden soa bij de soa-poli's in Nederland, onderverdeeld naar land/regio van herkomst.

Bron: www.soaaids.nl/sites/default/files/documenten/Factsheet%20EM%202012.pdf

Deze tabel laat duidelijk zien dat onder bepaalde bevolkingsgroepen veel soa worden gevonden. De gevolgen van een (onbehandelde) soa kunnen groot zijn, zowel op lichamelijk, geestelijk als op sociaal vlak.

Asielzoekers die naar Nederland komen zijn in hun thuisland vaak onvoldoende voorgelicht op het gebied van seksualiteit. Hierdoor loopt deze groep meer risico op ongewenste zwangerschappen en soa/hiv. Daarnaast is een deel van de asielzoekers erg kwetsbaar voor seksueel misbruik.

Alle reden om bij deze kwetsbare groep aandacht te besteden aan dit gevoelige onderwerp.

De methode
(Ex-)asielzoekers worden opgeleid tot peer educator door middel van het volgen van trainingen over seksuele gezondheid. Peer educators organiseren activiteiten op de asielzoekerscentra in samenwerking met de lokale GGD/PGA (publieke gezondheidszorg asielzoekers). Activiteiten die georganiseerd worden zijn voorlichtingen, theatervoorstellingen en één op één gesprekken. Onderwerpen die hierin naar voren komen zijn o.a. anticonceptie, meisjesbesnijdenis, soa en hiv, seksuele  identiteit, veilig vrijen, hiv en stigma... Kortom, alles wat met seksuele gezondheid te maken kan hebben.

Werkt het?
In 2008 werd door ResCon, een wetenschappelijk onderzoeksbureau, onderzoek gedaan naar het effect van de Asense-methode (Asense heette destijds nog Aserag). Hieruit is gebleken dat asielzoekers open staan voor benadering door mensen uit hun eigen cultuur, mensen die hun taal spreken. Tevens wordt door deelname aan de methode een impuls gegeven aan de positie en het zelfbeeld van de peer educator. Ook is gebleken dat de methode bijdraagt aan kennisvergroting en motiveert tot het doen van soa-testen.

In 2011 is Asense als interventie gecertificeerd bij het Centrum Gezond Leven van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Interesse?
Bent u of kent u iemand die geïnteresseerd is in deze methode, of wilt u meer informatie? Stuur dan uw e-mail naar asense@sensenoord.nl.

Asense is onderdeel van Sense Noord Nederland, het centrum voor seksuele gezondheid. Sense Noord Nederland is een samenwerking van de GGD'en in Groningen, Friesland en Drenthe, Seksuele Gezondheid Noord-Nederland (SGNN), stichting ambulante FIOM en de poliklinieken Seksuologie van het Medisch Centrum Leeuwarden en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Afspraak

Sense Noord-Nederland

Afspraak

Spreekuur-locaties

Sense Noord-Nederland

Locaties

Sekscouncelling

Sense Noord-Nederland

Sekscouncelling

Links

Sense Noord-Nederland

Links

Voorlichting en training

Sense Noord Nederland heeft, samen met SGNN, een voorlichters- en trainerspool.

Meer informatie

Doelgroepen

Meer informatie