Polyamorie

Polyamorie betekent letterlijk ‘meervoudige liefde’ of ‘veel liefde’. In een relatie is sprake van polyamorie als beide partners elkaar toestaan ook verliefd te zijn op anderen. Zij weten het van elkaar als ze liefdesrelaties hebben met 1 of meer andere personen. Partners in een polyamoreuze partners praten hier openlijk over met elkaar en respecteren de keuzes van de ander.

Wil je meer weten over polyamorie? Luister naar onze podcast Sense Talk

Seks ABC